×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Oferta edukacyjna Starego ZOO
DODATKOWE USŁUGI EDUKACYJNE


1.

„Noc w Starym Zoo” – usługa obejmująca oprowadzenie po terenie Starego Zoo po godzinach jego otwarcia wraz z opowieściami o zwierzętach oraz historii Ogrodu
(w zależności od sezonu: od 20.00 do 22.00
lub od 22.00 do 24.00)

90 zł/osoba
(2h)

2.

 „Ratujmy Amazonię” – usługa przeznaczona dla dzieci powyżej 5. roku życia i osób dorosłych, obejmująca oprowadzenie po terenie Starego Zoo wraz z opowieściami

o pazurkowcach i ich wymieraniu

50 zł/osoba
(1h)

3.

 „Lemuriada” – usługa przeznaczona dla dzieci powyżej 5. roku życia i osób dorosłych, obejmująca opowieść o biologii lemurów i ochronie ich populacji połączoną z karmieniem

300 zł/grupa: 2-4 osób
(0,5 h)

4.

„Zwierzęta gospodarskie świata” – usługa przeznaczona dla dzieci bez ograniczeń wiekowych, obejmująca oprowadzenie
po terenie Starego Zoo wraz z opowieścią o zwierzętach gospodarskich, połączona z ich karmieniem

30 zł/osoba
(2h)

 

5.

„Współczesne smoki” – usługa przeznaczona dla dzieci bez ograniczeń wiekowych i osób dorosłych, obejmująca bliskie spotkania z wężami, jaszczurkami i żółwiami, a także opowieści o gatunkach zagrożonych

30 zł/osoba
(1h)

6.

„Szkoła Natury” – usługa przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, obejmująca cykl pięciu prelekcji wprowadzających w zagadnienie bioróżnorodności (przedszkola oraz szkoły podstawowe kl. 0-3)

1000 zł/grupa do 20 osób – cena za cykl pięciu spotkań
(czas 1 prelekcji – 45 minut)

7.

„Szkoła Przyrody” – usługa przeznaczona dla nauczycieli przyrody, obejmująca cykl 10 prelekcji dotyczących metod oraz treści nauczania programowego

50 zł/osoba – cena za 1 prelekcję

(czas 1 prelekcji – 45 minut)

8.

 „Skąd się biorą nasze żaby” – usługa przeznaczona dla dzieci bez ograniczeń wiekowych i osób dorosłych, obejmująca wycieczkę po zapleczach Starego Zoo

50 zł/osoba
(1,5 h)

9.

„Jeden dzień bycia opiekunem zwierząt (one day keeper)” – usługa przeznaczona dla osób powyżej 18. roku życia,  zapewniająca spędzenie dnia w godzinach od 07:00 do 15:00
na terenie Starego Zoo w roli opiekuna zwierząt

500 zł/osoba3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012