×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO

8. Małpiarnia


Małpiarnia

Obecny budynek małpiarni powstał ok. 1904 roku, przez lata był domem dla wielu gatunków małp i małpiatek.

 Siamang  (Hylobates syndactylus)
- największy z gibonów- prowadzi nadrzewny tryb życia, po ziemi porusza się na dwóch nogach
- ręce  – dłuższe niż nogi – służą do lokomocji: jak wszystkie gibony przemieszcza się z drzewa na drzewo huśtając się wahadłowo (jest to tzw. brachiacja)
-  jest monogamistą, żyje w grupach rodzinnych, które bronią swoich terytoriów
- donośne nawoływanie par siamangów usłyszeć można głównie rano i wieczorem; służy ono oznakowaniu terytorium a także wzmocnieniu więzi.


Koczkodan Diana  (Cercopithecus diana diana)
- przebywa najczęściej wysoko w koronach drzew, rzadko schodzi na ziemię
- żyje w grupach, tworzonych przez dominującego samca, kilka samic i ich młode
- grupa jest bardzo czujna, głośno ostrzega przed niebezpieczeństwem swoich członków, a przy okazji też inne zwierzęta, które chętnie przebywają w jej pobliżu.


powered by npsoft.pl @ 2012