×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1-6, 8-19 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 7
Data zamieszczenia: 16 stycznia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1,2,3,4,5 i 9
Data zamieszczenia: 11 stycznia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Dostawy
Data zamieszczenia: 20 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 i 2
Data zamieszczenia: 19 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 18 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY
Data zamieszczenia: 18 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: "Modernizacja części ogrodzeń Nowego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 17 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: Wywóz obornika oraz nieczystości płynnych

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH
Data zamieszczenia: 17 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: Usługa utrzymania w czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 12 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 3
Data zamieszczenia: 6 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania: 


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012