×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH
Data zamieszczenia: 17 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: Usługa utrzymania w czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 12 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 3
Data zamieszczenia: 6 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania: 

INFORMACJA Z OTWARCIA – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 4 grudnia 2018 r.
Dotyczy: "Modernizacja części ogrodzeń Nowego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 2 ORAZ O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1,2 I 5
Data zamieszczenia: 29 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1, 2, 4, 5, 6, 7 i 8
Data zamieszczenia: 28 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania: 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – usługi
Data zamieszczenia: 28 listopada 2018 r.
Dotyczy: Wywóz obornika oraz nieczystości płynnych

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Dostawy
Data zamieszczenia: 28 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych           

Do pobrania: 

OGŁOSZENIE DT. PRZETARGU W TRYBIE ART. 70(1) KC
Dotyczy: Dostawa ryb słodkowodnych i ryb morskich
Data zamieszczenia: 23.11.2018

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 22 listopada 2018 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012