×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Data zamieszczenia: 20 listopada 2018 r. 
Dotyczy: „Wywóz obornika oraz nieczystości płynnych”

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ 9 i 10
Data zamieszczenia: 20 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 3 ORAZ 4
Data zamieszczenia: 20 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 6, 8, 10, 11, 12
Data zamieszczenia: 20 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 20 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 19 listopada 2018 r.
Dotyczy: "Modernizacja części ogrodzeń Nowego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Dostawy
Data zamieszczenia: 19 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania: 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - dostawy
Data zamieszczenia: 19 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Dostawy
Data zamieszczenia: 19 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWY
Data zamieszczenia: 9 listopada 2018 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012