×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
29-12-2016
Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych.

Zamawiający na podstawie art. 138o ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje o zawarciu umowy na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych.


Umowa została zawarta w dniu 29 grudnia 2016 r. z konsorcjum firm (1) Impel Security Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, (2) Impel Provider Security Partner sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, (3) ISP Security Partner sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, (4) IPSP Security Partner sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, (5) Impel Monitoring sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, (6) ITM Poland S.A. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kostrzyńska 3, 65-127 Zielona Góra, na okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. na łączną kwotę 382.330,00 zł brutto. ZAWIADOMIENIE O ZAMKNIĘCIU PRZETARGU BEZ DOKONANIA WYBORU
29-12-2016
Dotyczy: dostawa zbóż

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 70(3) § 2 Kc informuje o zamknięciu przetargu na dostawę zbóż do Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu bez dokonania wyboru, z uwagi na brak złożonych ofert.

Do pobrania:
zawiadomienie o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru_zboza.docx

ZAWIADOMIENIE O ODWOŁANIU PRZETARGU
29-12-2016
Dotyczy: dostawa ryb

Zamawiający Ogród Zoologiczny w Poznaniu, na podstawie przepisu art. 70(1) § 3 Kc, zawiadamia o odwołaniu przetargu na dostawę ryb słodkowodnych i morskich z przyczyn technicznych.

Do pobrania:
zawiadomienie o odwołaniu przetargu_ryby.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Poznań: Dostawa paliwa
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 i 2 oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr 3.
Data ogłoszenia: 29.12.2016 r.

Do pobrania:
wybór_tablica informacyjna.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Poznań: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1.
Dla zadania nr 2-33 Zamawiający unieważnił postępowanie. Szczegóły w ogłoszeniu.
Data ogłoszenia: 29.12.2016 r.

Do pobrania:
wybór najkorzystniejszej oferty granulaty i karma.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Poznań: Dostawa warzyw i owoców
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1-10 oraz 12-13, a także o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 11 i 14-16.
Data ogłoszenia: 29.12.2016 r.

Do pobrania:
warzywa i owoce_wybór.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Poznań: Dostawa siana i słomy
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1 i 3-4, a także o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 2.
Data ogłoszenia: 29.12.2016 r.

Do pobrania:
wybór_dostawa siana i słomy.doc

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Poznań: Dostawa mięsa
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1-4 i 6-7 oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr 5.
Data ogłoszenia: 29.12.2016 r.

Do pobrania:
wybór_dostawa mięsa.docx


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Poznań: Dostawa zwierząt karmowych.
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1-8 i 10 oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr 9.
Data ogłoszenia: 29.12.2016 r.

Do pobrania:
wybór_tablica informacyjna_dostawa zwierząt karmowych.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych.

W załączeniu wybór najkorzystniejszej oferty.

Do pobrania:
wybór_do wszystkich wykonawców.docx


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012