×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przebudowa wolier w ciągu ssaków drapieżnych znajdujących się na terenie Nowego ZOO w Poznaniu - etap II
Data zamieszczenia: 06.03.2017

Do pobrania:
- zawiadomienie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
03-03-2017
Przebudowa tradycyjnego ogrodzenia na wybieg fosowy dla zwierząt kopytnych

Do pobrania:
informacja z otwarcia ofert_wybieg fosowy dla kopytnych.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowej ekspozycji ciągu wolier kuraków oraz ekspozycji gibonów
Ogłoszenie nr: 35133-2017 z dnia 2017-03-02
Data zamieszczenia: 2017-03-02

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przebudowa zespołu dwóch wolier dla ptaków drapieżnych na terenie Nowego Zoo – III etap
Data zamieszczenia: 01.03.2017

Do pobrania:

- informacja

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obornika oraz opróżnianie koszy na śmieci z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu (SAT/271-10/2017)
Data zamieszczenia: 01.03.2017

Do pobrania:
- zawiadomienie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Przebudowa wolier w ciągu ssaków drapieżnych znajdujących się na terenie Nowego ZOO w Poznaniu - etap II
Data zamieszczenia: 24.02.2017

Do pobrania:
- informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obornika oraz opróżnianie koszy na śmieci z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Data zamieszczenia: 24.02.2017

Do pobrania:
- informacja z otwarcia ofert

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
21-02-2017
Poznań: Przebudowa tradycyjnego ogrodzenia na wybieg fosowy dla zwierząt kopytnych
(SIK) na terenie Nowego ZOO - II etap

Data zamieszczenia: 21.02.0217

W załączeniu odpowiedź na zadane przez Wykonawcę pytanie, zmiana SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert:  do dnia 28 lutego 2017 r. do g. 10:00.

Do pobrania:
odpowiedz na pytanie.docx
Formularz ofertowy_v2.docx
wzór umowy.docx
BZP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 3, OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ZMIANA SIWZ, ZAŁĄCZNIKA NR 2 I 3 DO SIWZ
Dotyczy: Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obornika oraz opróżnianie koszy na śmieci z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Data zamieszczenia: 20.02.2017

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- unieważnienie i zmiana
- formularz ofertowy po zmianie
- wzór umowy po zmianie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Poznań: Przebudowa zespołu dwóch wolier dla ptaków drapieżnych na terenie Nowego Zoo - III etap
Data zamieszczenia: 14-02-2017

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012