×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 3 sierpnia 2017
Dotyczy: Wykonanie ekspozycji gerezy abisyńskiej i koziorożca nubijskiego na terenie Nowego ZOO

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Usługi
Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej stajenki dla zebr, ogrodzenia dla tygrysów i modernizacji wybiegu dla tapirów.

Do pobrania:

- ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Dostawa
Data zamieszczenia: 24 lipca 2017
Dotyczy: Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Nowego i Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 21 lipca 2017
Dotyczy: Przebudowa pomieszczeń małpiarni na terenie Starego Zoo.


Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIU - Usługi
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:
- ogłoszenie

INFORMACJA Z OTWARCIA
Data publikacji: 29 czerwca 2017
Dotyczy: Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Nowego i Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- zestawienie ofert

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Data zamieszczenia: 22 czerwca 2017
Dotyczy: Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Nowego i Starego Zoo w Poznaniu

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w ten sposób, że:

W SIWZ w punkcie 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dodaje się zapis:
Okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi minimum 36 miesięcy, chyba, że załączony opis przedmiotu zamówienia stanowi dłuższy termin, zaś na wykonane usługi 36 miesięcy.

W projekcie umowy w par. 11 dodaje się ust. 1a o treści:
Okres gwarancji na wykonane usługi wynosi 36 miesięcy i biegnie od daty odbioru przedmiotu zamówienia zgodnie z § 5.

Zmienia się termin składania ofert na dzień 28 czerwca 2017 roku, do godziny 9:00

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmieniony wzór umowy
- poprawiony SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Data zamieszczenia: 19 czerwca 2017
Dotyczy: Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Nowego i Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- odpowiedzi na pytania z dnia 19.06.2017
- zmieniony wzór umowy
- poprawiony SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
14-06-2017
Data zamieszczenia: 14 czerwca 2017
Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej stajenki dla zebr, ogrodzenia dla tygrysów i modernizacji wybiegu dla tapirów

Do pobrania:

- zawiadomienie o unieważnieniu

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 14 czerwca 2017
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:
- zawiadomienie


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012