×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi społeczne
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych 
Data zamieszczenia: 25.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 r. do godz. 9:00

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 25 czerwca 2018
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 22 czerwca 2018 r.
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Data zamieszczenia: 15 czerwca 2018 r.
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – usługi społeczne
Data zamieszczenia: 14 czerwca 2018
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 12 czerwca 2018 r.
Dotyczy: Modernizacja zapleczy hodowlanych ptaków na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi społeczne
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych 
Data zamieszczenia: 6.06.2018
Termin składania ofert: 14.06.2018 r. do godz. 9:00

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 13 kwietnia 2018
Dotyczy: "Dostawa samochodu osobowo - dostawczego”

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 30 marca 2018
Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji małpiarni na terenie Starego ZOO

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 29 marca 2018
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa Azylu dla ocalonych lwów”

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012