×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – DOSTAWY

Data zamieszczenia: 19 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy

Do pobrania:
- zestawienie ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Data zamieszczenia: 7 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa siana i słomy

Do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 2 sierpnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja dachu pawilonu zwierząt zmiennocieplnych na terenie Starego ZOO

Do pobrania:
- zawiadomienie


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 16 lipca 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja dachu pawilonu zwierząt zmiennocieplnych na terenie Starego ZOO

Do pobrania:
- zestawienie ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 1 lipca 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja dachu Pawilonu Zwierząt Zmiennocieplnych na terenie Starego Zoo

Do pobrania:
- ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ
- załączniki
- dokumentacja techniczna


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 19 czerwca 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- zawiadomienie o wyborze oferty


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 16 maja 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- zestawienie ofert


ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 10 maja 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- odpowiedzi na pytania z dnia 10.05.2019
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ wersja z dnia 10.05.2019
- załącznik 6 - dokumentacja techniczna


ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 9 maja 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- odpowiedzi na pytania z dnia 9.05.2019
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ wersja z dnia 9.05.2019
- załącznik 6a - dokumentacja techniczna - pliki ATH


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 30 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja wybiegu dla kuraków

Do pobrania:
- zawiadomienie o wyborze oferty


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 29 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja kanalizacji na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:
- zawiadomienie o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 26 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Przebudowa Starej Lwiarni na terenie Starego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 19 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja kanalizacji na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:
- zestawienie ofert


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - USŁUGI

Data zamieszczenia: 8 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada II”

Do pobrania:
- zawiadomienie o wyborze oferty


KONKURS OFERT
Data zamieszczenia: 8 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Konkurs ofert na działalność rekreacyjno-edukacyjną na terenie Fortu III Graf Kirchbach wraz z dzierżawą pomieszczeń na prowadzenie działalności gospodarczej

Do pobrania:
- regulamin
- umowa
- mapa
- zalecenia


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 4 kwietnia 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja kanalizacji na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - Usługi

Data zamieszczenia: 22 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada II”

Do pobrania:
- zestawienie ofertINFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 21 marca 2019 r.
Dotyczy: Budowa bramy treningowej dla słoni

Do pobrania:
- informacja


INFORMACJA Z OTWARCIA – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 20 marca 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja wybiegu dla kuraków

Do pobrania:
- zestawienie ofert


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Data zamieszczenia: 14 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada II"

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ
- załączniki


INFORMACJA Z OTWARCIA – ROBOTY BUDOWLANE

Data zamieszczenia: 13 marca 2019 r.
Dotyczy: Budowa bramy treningowej dla słoni

Do pobrania:
- zestawienie ofert


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Data zamieszczenia: 12 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada”

Do pobrania:
- Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


INFORMACJA Z OTWARCIA – Usługi

Data zamieszczenia: 11 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Kąpiel dla mrówkojada”

Do pobrania:
ZESTAWIENIE OFERT NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 USTAWY


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 5 marca 2019 r.
Dotyczy: Modernizacja wybiegu dla kuraków

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 4 marca 2019 r.
Dotyczy: Budowa bramy treningowej dla słoni

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Data zamieszczenia: 4 marca 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada"

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Data zamieszczenia: 25 lutego 2019 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada"

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ROBOTY BUDOWLANE
Data zamieszczenia: 21 lutego 2019 r.
Dotyczy: Budowa bramy treningowej dla słoni

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna część 1
- dokumentacja techniczna część 2

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 7

Data zamieszczenia: 14 lutego 2019 r.

Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:

zawiadomienie


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNCYH PRZEZ OGRÓD ZOOLOGICZNYCH W 2019 ROKU

Data zamieszczenia: 24 stycznia 2019 r.

Do pobrania:
- plan


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1-6, 8-19 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 7
Data zamieszczenia: 16 stycznia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1,2,3,4,5 i 9
Data zamieszczenia: 11 stycznia 2019 r.
Dotyczy: Dostawa mięsa

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Dostawy
Data zamieszczenia: 20 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt

Do pobrania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 i 2
Data zamieszczenia: 19 grudnia 2018 r.
Dotyczy: Dostawa paliw płynnych

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 18 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY
Data zamieszczenia: 18 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: "Modernizacja części ogrodzeń Nowego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 17 grudnia 2018 r. 
Dotyczy: Wywóz obornika oraz nieczystości płynnych

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012