×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 3
Przetarg: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2016.
Data zamieszczenia: 10.12.2015

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: kompleksowe usługi utrzymania czystości w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 336448 - 2015
Data zamieszczenia: 09.12.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa zwierząt karmowych
Numer ogłoszenia: 333454 - 2015
Data zamieszczenia: 07.12.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 330016 - 2015
Data zamieszczenia: 03.12.2015

Do pobrania:

- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych
Numer ogłoszenia: 324786 - 2015
Data zamieszczenia: 30.11.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- wyjaśnienie treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Numer ogłoszenia: 324448 - 2015
Data zamieszczenia: 30.11.2015

Do pobrania:

- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Data zamieszczenia: 30.11.2015

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2016
Numer ogłoszenia: 308392 - 2015
Data zamieszczenia: 16.11.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa koniny, podrobów, nutrii, królików, kur, przepiórek i wołowiny/koziny
Numer ogłoszenia: 308456 - 2015
Data zamieszczenia: 16.11.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Numer ogłoszenia: 306996 - 2015
Data zamieszczenia: 13.11.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012