×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy: przetargu na przebudowę ubojni na kuchnię dla zwierząt

Do pobrania:
- ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SIWZ
Dotyczy: przetargu na przebudowę ubojni na kuchnię dla zwierząt

Do pobrania:
- odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy: przetargu na przebudowę ubojni na kuchnię dla zwierząt

Do pobrania:
- ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ
Dotyczy: przetargu na przebudowę ubojni na kuchnię dla zwierząt

Do pobrania:
- odpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Modernizacja wybranych elementów infrastruktury - Starego ZOO w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 330636 - 2014
Data zamieszczenia: 06.10.201

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna (część I / część II / część III)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Przebudowa pomieszczeń ubojni na kuchnię dla zwierząt na terenie Ogrodu Zoologicznego
Numer ogłoszenia: 207091 - 2014
Data zamieszczenia: 30.09.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna (część I)
- dokumentacja techniczna (część II)
- dokumentacja zdjęciowa (Rzeźnia)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ 7 i 8
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi.
Data zamieszczenia: 21.01.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę siana łąkowego oraz siana z lucerny.
Data zamieszczenia: 10.01.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 13
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw, owoców i artykułów przerobu warzyw i owoców
Data zamieszczenia: 09.01.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
Data zamieszczenia: 02.01.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012