×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
Numer ogłoszenia: 453184 - 2013
Data zamieszczenia: 06.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Numer ogłoszenia: 450902 - 2013
Data zamieszczenia: 05.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 229319 - 2013
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 441446 - 2013 (data 29.10.2013 r.)
Data zamieszczenia: 31.10.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa ziaren zbóż, nasion roślin oleistych i artykułów przerobu zbóż
Numer ogłoszenia: 441446 - 2013
Data zamieszczenia: 29.10.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2 I 6
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2014 rok.

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ryb słodkowodnych i morskich

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa ryb słodkowodnych i ryb morskich
Numer ogłoszenia: 392676 - 2013
Data zamieszczenia: 27.09.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek
Numer ogłoszenia: 192833 - 2013
Data zamieszczenia: 20.09.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Modernizacja stajenek zwierząt kopytnych (Tomi), wilka grzywiastego i kazuara na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, modernizacja magazynu głównego na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, renowacja ogrodzenia wokół terenu Starego Zoo w Poznaniu - etap I

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Modernizacja stajenek zwierząt kopytnych (Tomi), wilka grzywiastego i kazuara na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, modernizacja magazynu głównego na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, renowacja ogrodzenia wokół terenu Starego Zoo w Poznaniu - etap I
Numer ogłoszenia: 295198 - 2013
Data zamieszczenia: 25.07.201

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki
- dokumentacja techniczna: modernizacja magazynu głównego
- dokumentacja techniczna: modernizacja stajenek
- dokumentacja techniczna: renowacja ogrodzenia wokół Starego ZOO


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012