×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 08.06.2015
Dot.: Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO
ST/341-1/2015

Do pobrania:

- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2
Dotyczy: Dostawa mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek .
Data zamieszczenia: 19.01.2015 r.

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2,4,5,6,7,8,9,10,11
Dotyczy: Dostawa granulatów dla zwierząt
Data zamieszczenia: 09.01.2015 r.

Do pobrania:
- zawiadomienie

KONKURS OFERT NA NAJEM OBIEKTU

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1,2,4
Dotyczy: Dostawa wołowiny, koziny, królików, nutrii, kur  i przepiórek
Data zamieszczenia: 08.01.2014 r.

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE/ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 3,4,6
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych
Data zamieszczenia: 05.01.2015 r.

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE/ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2, 8, 10, 11, 14
Dotyczy: Dostawa warzyw, owoców i artykułów przerobu warzyw i owoców
Data zamieszczenia: 31.12.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 3
Dotyczy: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego  w Poznaniu w roku 2015
Data: 29.12.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami, czynności porządkowych oraz konwojowania wartości pieniężnych
Data: 24.12.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego
Data: 23.12.2014

Do pobrania:

- zawiadomienie


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012