×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 6 i 9
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi.
Data zamieszczenia: 20.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2,4,5,6
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę granulatów dla zwierząt
Data zamieszczenia: 18.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego oraz siana z lucerny
Numer ogłoszenia: 524692 - 2013
Data zamieszczenia: 17.12.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE/ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1,2,3
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Data zamieszczenia: 17.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych
Data zamieszczenia: 13.12.2013

Do pobrania:
- pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, odpowiedzi na pytania Wykonawcy, zmiana treści SIWZ oraz załącznika nr 3 do SIWZ
Poznań: Dostawa warzyw, owoców i artykułów przerobu warzyw i owoców
Numer ogłoszenia: 511656 - 2013
Data zamieszczenia: 10.12.2013
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 498616-2013 data 03.12.2013 r.

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- odpowiedzi na pytania wykonawców
- załączniki (SIWZ po zmianach, załącznik nr 3 po zmianach)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ziaren zbóż, nasion roślin oleistych i artykułów przerobu zbóż
Data zamieszczenia: 10.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie dostawy oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w 2014 r.
Data zamieszczenia: 09.12.2013

Do pobrania:
- pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Informacje o zmianie SIWZ
Numer ogłoszenia: 266269 - 2013
Data zamieszczenia: 09.12.2013
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 505860 - 2013 data 06.12.2013 r.
Poznań: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- załączniki (1. Zmiana treści SIWZ oraz treści załącznika nr 8 do SIWZ, 2. SIWZ, 3. Załącznik nr 8 do SIWZ (po zmianach))

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 506026 - 2013
Data zamieszczenia: 06.12.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012