×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Data zamieszczenia: 26 października 2018 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI
Data zamieszczenia: 26 października 2018 r.
Dotyczy: Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci.

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 24 października 2018 
Dotyczy: Modernizacja kanalizacji na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – roboty budowlane
Dotyczy: Modernizacja kanalizacji na terenie Starego ZOO w Poznaniu.
Data zamieszczenia: 17 października 2018

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 16 października 2018
Dotyczy: "Dostawa samochodu dostawczego"

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA - Dostawy
Data zamieszczenia: 15 października 2018
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Data zamieszczenia: 12 października 2018
Dotyczy: Rozbudowa i budowa budynku Żółwi Dom w Starym ZOO w Poznaniu

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 12 października 2018
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
11-10-2018
Dotyczy: Modernizacja małpiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: Modernizacja małpiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012