×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2016
Numer ogłoszenia: 308392 - 2015
Data zamieszczenia: 16.11.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa koniny, podrobów, nutrii, królików, kur, przepiórek i wołowiny/koziny
Numer ogłoszenia: 308456 - 2015
Data zamieszczenia: 16.11.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Numer ogłoszenia: 306996 - 2015
Data zamieszczenia: 13.11.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
Data zamieszczenia: 10.11.2015

Do pobrania:

- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Przebudowa stawów i systemów przepustów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu - ETAP I
Data zamieszczenia: 10.11.2015

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 294074-2015
Data zamieszczenia: 02.11.2015
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 279220-2015 z 20.10.2015 roku

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- wyjaśnienie treści SIWZ
- zmiana treści SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO SIWZ
Dotyczy: Przebudowa stawów i systemów przepustów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu – ETAP I.
Data zamieszczenia: 30.10.2015

Do pobrania:
- odpowiedź na pytania Wykonawców do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Przebudowa stawów i systemów przepustów na terenie Nowego ZOO w Poznaniu - ETAP I
Numer ogłoszenia: 279220 - 2015
Data zamieszczenia: 20.10.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna

Zawidomienie o wyborze oferty
Dotyczy: Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO (ST/341-2/2015)
Data zamieszczenia: 23.07.2015

Do pobrania:
- zawiadomienie

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO
Numer ogłoszenia o zam.: 159080 - 2015
Data zamieszczenia: 10.07.2015 r.

Do pobrania:
- odpowiedzi na wnioski


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012