×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO
Numer ogłoszenia o zam.: 159080 - 2015
Data zamieszczenia: 10.07.2015 r.

Do pobrania:
- odpowiedzi na wnioski

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO
Numer ogłoszenia: 159080 - 2015
Data zamieszczenia: 29.06.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna

OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ART. 70(1) KC
Dotyczy: Dostawa liściarki suchej w 2015 roku (zamówienie o wartości do 30 000 euro)
Data zamieszczenia: 15.06.2015 r.

Do pobrania:
- ogłoszenie

KONKURS OFERT NA NAJEM OBIEKTU
Data zamieszczenia: 26.02.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie o konkursie
- opis budynku
- wzór umowy

KONKURS OFERT - PUNKTY GASTRONOMICZNE
Data zamieszczenia: 23.03.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie o konkursie
- mapa punktów gastronomicznych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO
Numer ogłoszenia: 109552 - 2015
Data zamieszczenia: 11.05.2015

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI WYKONAWCÓW O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO
Znak sprawy: ST/341-1/2015
Data: 22.05.2015

Do pobrania:
- odpowiedzi
- przedmiar na roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 123970 - 2015
Data zamieszczenia: 26.05.2015
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 109552 - 2015 data 11.05.2015 r.

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmiana treści SIWZ

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 08.06.2015
Dot.: Modernizacja budynku ptaszarni na terenie Starego ZOO
ST/341-1/2015

Do pobrania:

- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 2
Dotyczy: Dostawa mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek .
Data zamieszczenia: 19.01.2015 r.

Do pobrania:
- zawiadomienie


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012