×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa ziaren zbóż, nasion roślin oleistych oraz artykułów przerobu zbóż
Numer ogłoszenia: 512914 - 2012
Data zamieszczenia: 14.12.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
14-12-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2013 r.

Do pobrania
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa paliw
Numer ogłoszenia: 509592 - 2012
Data zamieszczenia: 13.12.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi
Numer ogłoszenia: 507064 - 2012
Data zamieszczenia: 12.12.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa owoców, warzyw i przetworów
Numer ogłoszenia: 504158 - 2012
Data zamieszczenia: 11.12.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę siana łąkowego, siana z lucerny i słomy.

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek.

Do pobrania:
- zawiadomienie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę paliw.

Do pobrania:
- odpowiedź

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych

Do pobrania:
- odpowiedź

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2 I 4
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę karmy granulowanej.

Do pobrania:
- zawiadomienie


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012