×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego
Numer ogłoszenia: 402468 - 2014
Data zamieszczenia: 08.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa granulatów dla zwierząt
Numer ogłoszenia: 402466 - 2014
Data zamieszczenia: 08.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmiana treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
Numer ogłoszenia: 400870 - 2014
Data zamieszczenia: 05.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami, czynności porządkowych oraz konwojowania wartości pieniężnych
Numer ogłoszenia: 400854 - 2014
Data zamieszczenia: 05.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2015
Data zamieszczenia: 04.12.2014

Do pobrania:
- odpowiedź 


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa warzyw, owoców i artykułów przerobu warzyw i owoców.
Data zamieszczenia: 04.12.2014

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa granulatów dla zwierząt
Numer ogłoszenia: 395802 - 2014
Data zamieszczenia: 02.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2015
Numer ogłoszenia: 395784 - 2014
Data zamieszczenia: 02.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK WYKONAWCY O WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
Poznań: 26.11.2014
Dotyczy: Dostawy mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek

Do pobrania:
- odpowiedź

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
Dotyczy: Dostawy mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek
Numer ogłoszenia: 387182 - 2014
Data zamieszczenia: 25.11.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmiana SIWZ


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012