×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółw.
Data zamieszczenia: 29 listopada 2013 roku

Do pobrania:
- odpowiedź

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Numer ogłoszenia: 257781 - 2013
Data zamieszczenia: 29.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowym
Data zamieszczenia: 25 listopada 2013 roku

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa granulatów dla zwierząt
Numer ogłoszenia: 480316 - 2013
Data zamieszczenia: 22.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi
Numer ogłoszenia: 479850 - 2013
Data zamieszczenia: 22.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
Numer ogłoszenia: 453184 - 2013
Data zamieszczenia: 06.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Numer ogłoszenia: 450902 - 2013
Data zamieszczenia: 05.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 229319 - 2013
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 441446 - 2013 (data 29.10.2013 r.)
Data zamieszczenia: 31.10.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa ziaren zbóż, nasion roślin oleistych i artykułów przerobu zbóż
Numer ogłoszenia: 441446 - 2013
Data zamieszczenia: 29.10.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2 I 6
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2014 rok.

Do pobrania:
- zawiadomienie


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012