×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek.

Do pobrania:
- zawiadomienie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę paliw.

Do pobrania:
- odpowiedź

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych

Do pobrania:
- odpowiedź

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2 I 4
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę karmy granulowanej.

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przewozu osób kolejkami kołowymi.

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa paliw
Numer ogłoszenia: 490506 - 2012
Data zamieszczenia: 05.12.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ryb słodkowodnych i morskich

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych
Numer ogłoszenia: 482508 - 2012
Data zamieszczenia: 30.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Wywóz nieczystości stałych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 464154 - 2012
Data zamieszczenia: 21.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa karmy granulowanej
Numer ogłoszenia: 458358 - 2012
Data zamieszczenia: 19.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załącznik


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012