×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ziaren zbóż, nasion roślin oleistych i artykułów przerobu zbóż
Data zamieszczenia: 10.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie dostawy oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w 2014 r.
Data zamieszczenia: 09.12.2013

Do pobrania:
- pytania i odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz Informacje o zmianie SIWZ
Numer ogłoszenia: 266269 - 2013
Data zamieszczenia: 09.12.2013
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 505860 - 2013 data 06.12.2013 r.
Poznań: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- załączniki (1. Zmiana treści SIWZ oraz treści załącznika nr 8 do SIWZ, 2. SIWZ, 3. Załącznik nr 8 do SIWZ (po zmianach))

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2014 r.
Numer ogłoszenia: 506026 - 2013
Data zamieszczenia: 06.12.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych
Numer ogłoszenia: 505860 - 2013
Data zamieszczenia: 06.12.2013

Do pobrania:

- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa warzyw, owoców i artykułów przerobu warzyw i owoców
Numer ogłoszenia: 498616 - 2013
Data zamieszczenia: 03.12.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółw.
Data zamieszczenia: 29 listopada 2013 roku

Do pobrania:
- odpowiedź

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Numer ogłoszenia: 257781 - 2013
Data zamieszczenia: 29.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowym
Data zamieszczenia: 25 listopada 2013 roku

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa granulatów dla zwierząt
Numer ogłoszenia: 480316 - 2013
Data zamieszczenia: 22.11.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012