×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW DO SIWZ
Dotyczy: Dostawa zwierząt karmowych
Data zamieszczenia: 12.12.2014

Do pobrania:
- odpowiedź

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE/ODRZUCENIU OFERT, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ 3,4,5,6,7
Dotyczy: Dostawa mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek (SZ/341-3/2014)
Data zamieszczenia: 12.12.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

Odpowiedzi na wnioski wykonawców
Dotyczy: przetargu na usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami, czynności porządkowych oraz konwojowania wartości pieniężnych (SZ/341-9/2014)

Do pobrania:
- odpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa zwierząt karmowych
Numer ogłoszenia: 404114 - 2014
Data zamieszczenia: 09.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
Numer ogłoszenia: 403560 - 2014
Data zamieszczenia: 09.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Konkurs ofert na dzierżawę gruntu i drogi dojazdowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego
Numer ogłoszenia: 402468 - 2014
Data zamieszczenia: 08.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Dotyczy: Dostawa granulatów dla zwierząt
Numer ogłoszenia: 402466 - 2014
Data zamieszczenia: 08.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmiana treści SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
Numer ogłoszenia: 400870 - 2014
Data zamieszczenia: 05.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami, czynności porządkowych oraz konwojowania wartości pieniężnych
Numer ogłoszenia: 400854 - 2014
Data zamieszczenia: 05.12.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012