×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Numer ogłoszenia: 376012 - 2014
Data zamieszczenia: 14.11.201

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIW i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek
Numer ogłoszenia: 375234 - 2014
Data zamieszczenia: 14.11.2014

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki
- zmiana treści SIWZ (17.11.2014)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy: Postępowania na modernizację wybranych elementów infrastruktury – "Starego ZOO" w Poznaniu
Data zamieszczenia: 31.10.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze/odrzuceniu ofert
Dotyczy: Postępowanie na przebudowę pomieszczeń ubojni na kuchnię dla zwierząt na terenie Ogrodu Zoologicznego.
Data zamieszczenia: 27.10.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmiana treści SIWZ
Dotyczy: Modernizacja wybranych elementów infrastruktury - Starego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy: przetargu na przebudowę ubojni na kuchnię dla zwierząt

Do pobrania:
- ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania Wykonawców i zmiana treści SIWZ
Dotyczy: przetargu na przebudowę ubojni na kuchnię dla zwierząt

Do pobrania:
- odpowiedzi

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dotyczy: przetargu na przebudowę ubojni na kuchnię dla zwierząt

Do pobrania:
- ogłoszenie

Odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz zmiana treści SIWZ
Dotyczy: przetargu na przebudowę ubojni na kuchnię dla zwierząt

Do pobrania:
- odpowiedzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Modernizacja wybranych elementów infrastruktury - Starego ZOO w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 330636 - 2014
Data zamieszczenia: 06.10.201

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna (część I / część II / część III)


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012