×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę siana łąkowego oraz siana z lucerny.
Data zamieszczenia: 10.01.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 13
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw, owoców i artykułów przerobu warzyw i owoców
Data zamieszczenia: 09.01.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
Data zamieszczenia: 02.01.2014

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE/ODRZUCENIU OFERT
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych
Data zamieszczenia: 30.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy postępowania na dostawę na dostawę oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej w roku 2014 r.
Data zamieszczenia: 30.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU WYKONAWCÓW W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1,2 i ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY I WYBORZE WYKONAWCY W ZAKRESIE ZADAŃ 1,2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi.
Data zamieszczenia: 23.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 6 i 9
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi.
Data zamieszczenia: 20.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2,4,5,6
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę granulatów dla zwierząt
Data zamieszczenia: 18.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego oraz siana z lucerny
Numer ogłoszenia: 524692 - 2013
Data zamieszczenia: 17.12.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE/ODRZUCENIU OFERT ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 1,2,3
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Data zamieszczenia: 17.12.2013

Do pobrania:
- zawiadomienie


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012