×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
29-01-2013
Dotyczy budowy wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego Zoo w Poznani

Do pobrania:
- odpowiedź

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
Dotyczy budowy wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego Zoo w Poznaniu

Do pobrania:
- odpowiedź

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego Zoo w Poznaniu - I etap
Numer ogłoszenia: 25542 - 2013
Data zamieszczenia: 17.01.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki
- dokumentacja techniczna cz.1
- dokumentacja techniczna cz.2
- dokumentacja techniczna cz.3
- dokumentacja techniczna cz.4
- dokumentacja techniczna cz.5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ziaren zbóż, nasion roślin oleistych i artykułów przerobu zbóż

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE/ ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 6, 7, 8 i 9
09-01-2013
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 13
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę owoców, warzyw i przetworów

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I ODRZUCENIU OFERTY
Dotyczy usług z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych

Do pobrania:
- zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2 i 3
21-12-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw

Do pobrania:
- zawiadomienie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółw

Do pobrania:
- odpowiedzi


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012