×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ryb słodkowodnych i morskich

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz czynności porządkowych
Numer ogłoszenia: 482508 - 2012
Data zamieszczenia: 30.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Wywóz nieczystości stałych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2013 r.
Numer ogłoszenia: 464154 - 2012
Data zamieszczenia: 21.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa karmy granulowanej
Numer ogłoszenia: 458358 - 2012
Data zamieszczenia: 19.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załącznik

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Świadczenie usługi przewozu osób kolejkami kołowymi
Numer ogłoszenia: 458242 - 2012
Data zamieszczenia: 19.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa siana łąkowego, siana z lucerny i słomy
Numer ogłoszenia: 452408 - 2012
Data zamieszczenia: 15.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY/UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2013 r.

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa ryb słodkowodnych i ryb morskich
Numer ogłoszenia: 443106 - 2012
Data zamieszczenia: 09.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek.
Numer ogłoszenia: 440424 - 2012
Data zamieszczenia: 08.11.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
31-10-2012
Poznań: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2013r.
Numer ogłoszenia: 427366 - 2012
Data zamieszczenia: 31.10.2012

Do pobrania


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012