×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługa
Data zamieszczenia: 27 lipca 2018 r.
Dotyczy: "Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia na terenie Nowego ZOO"

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Data zamieszczenia: 27 lipca 2018 r.
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data zamieszczenia: 27 lipca 2018
Dotyczy: "Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych"

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 26 lipca 2018 r.
Dotyczy: Modernizacja pawilonu zwierząt nocnych na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:


ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 19 lipca 2018
Dotyczy: Modernizacja pawilonu zwierząt nocnych na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 19 lipca 2018
Dotyczy: "Budowa Azylu dla ocalonych lwów"

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 17 lipca 2018 r.
Dotyczy: "Modernizacja zapleczy hodowlanych na terenie Nowego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 10 lipca 2018
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 10 lipca 2018
Dotyczy: Modernizacja pawilonu zwierząt nocnych na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 4 lipca 2018
Dotyczy: Modernizacja zapleczy hodowlanych ptaków na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012