×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa ryb słodkowodnych i ryb morskich
Numer ogłoszenia: 392676 - 2013
Data zamieszczenia: 27.09.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa mięsa końskiego, podrobów, królików, nutrii, kur i przepiórek
Numer ogłoszenia: 192833 - 2013
Data zamieszczenia: 20.09.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Modernizacja stajenek zwierząt kopytnych (Tomi), wilka grzywiastego i kazuara na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, modernizacja magazynu głównego na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, renowacja ogrodzenia wokół terenu Starego Zoo w Poznaniu - etap I

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Poznań: Modernizacja stajenek zwierząt kopytnych (Tomi), wilka grzywiastego i kazuara na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, modernizacja magazynu głównego na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, renowacja ogrodzenia wokół terenu Starego Zoo w Poznaniu - etap I
Numer ogłoszenia: 295198 - 2013
Data zamieszczenia: 25.07.201

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki
- dokumentacja techniczna: modernizacja magazynu głównego
- dokumentacja techniczna: modernizacja stajenek
- dokumentacja techniczna: renowacja ogrodzenia wokół Starego ZOO

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
27-06-2013
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
19-06-2013
Poznań: Wywóz nieczystości stałych z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 235474 - 2013
Data zamieszczenia: 19.06.2013

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki
- zmiana treści SIWZ

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowania na wywóz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Poznań: Wywóz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Numer ogłoszenia: 199508 - 2013
Data zamieszczenia: 22.05.201

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy postępowanie na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej.

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
Numer ogłoszenia: 97168 - 2013
Data zamieszczenia: 11.03.201

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012