×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADAŃ NR 2 i 3
21-12-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw

Do pobrania:
- zawiadomienie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółw

Do pobrania:
- odpowiedzi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółw

Do pobrania:
- odpowiedzi oraz zmiana SIWZ

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY
Dotyczy dostawy ziaren zbóż, nasion roślin oleistych oraz artykułów przerobu zbóż.

Do pobrania:
- odpowiedź

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
19-12-2012
Numer ogłoszenia: 520102 - 2012
Data zamieszczenia: 19.12.2012
Dotyczy dostawy zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółw

Do pobrania:
- zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmiana treści SIWZ

WEZWANIE DO PONOWNEGO ZŁOŻENIA OFERTY
17-12-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw (oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95) dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2013, w zakresie zadania nr 1 (dostawa oleju opałowego)

Do pobrania:
- wezwanie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa ziaren zbóż, nasion roślin oleistych oraz artykułów przerobu zbóż
Numer ogłoszenia: 512914 - 2012
Data zamieszczenia: 14.12.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ+załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
14-12-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wywóz nieczystości stałych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2013 r.

Do pobrania
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa paliw
Numer ogłoszenia: 509592 - 2012
Data zamieszczenia: 13.12.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Poznań: Dostawa zwierząt karmowych oraz karmy dla ryb i żółwi
Numer ogłoszenia: 507064 - 2012
Data zamieszczenia: 12.12.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ + załączniki


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012