×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
19-06-2012
Poznań: Modernizacja woliery dla Rysia w ciągu ssaków drapieżnych na terenie Nowego Zoo w Poznaniu- etap III, Modernizacja toalety publicznej na terenie Nowego Zoo
Numer ogłoszenia: 133661 - 2012;
Data zamieszczenia: 19.06.2012

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
25-06-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę owoców: truskawek, czereśni i śliwek.

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11-07-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Modernizacja woliery dla Rysia w ciągu ssaków drapieżnych na terenie Nowego Zoo w Poznaniu- etap III, modernizacja toalety publicznej na terenie Nowego Zoo w Poznaniu.

Do pobrania


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012