×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 4 lipca 2018 r.
Dotyczy: "Budowa Azylu dla ocalonych lwów"

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – usługi społeczne
Data zamieszczenia: 3 lipca 2018
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 2 lipca 2018
Dotyczy: "Dostawa samochodu dostawczego"

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA - Dostawy
Data zamieszczenia: 29 czerwca 2018
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 27 czerwca 2018
Dotyczy: Modernizacja zapleczy hodowlanych ptaków na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Do  pobrania:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 26 czerwca 2018 r.
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego.

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 25 czerwca 2018 r.
Dotyczy: Modernizacja pawilonu zwierząt nocnych na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi społeczne
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych 
Data zamieszczenia: 25.06.2018
Termin składania ofert: 03.07.2018 r. do godz. 9:00

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 25 czerwca 2018
Dotyczy: Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 22 czerwca 2018 r.
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego.

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012