×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA - Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 5 marca 2018
Dotyczy: "Przebudowa zabytkowej lwiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 2 marca 2018
Dotyczy: "Wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji na terenie Starego Zoo w Poznaniu"

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Data zamieszczenia: 1 marca 2018 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Azylu dla ocalonych lwów"

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT ORAZ O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 26 lutego 2018
Dotyczy: "Usługa utrzymania czystości na terenie Ogrodu Zoologicznego wraz z opróżnianiem koszy na śmieci”.

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 26 lutego 2018
Dotyczy: "Dostawa zwierząt karmowych"

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Usługi
Data zamieszczenia: 26 lutego 2018
Dotyczy: "Wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji na terenie Starego Zoo w Poznaniu"

Do pobrania:

ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 22 lutego 2018 r.
Dotyczy: "Przebudowa zabytkowej lwiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 20 lutego 2018 r.
Dotyczy: "Wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji na terenie Starego Zoo w Poznaniu"

Do pobrania:

ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 20 lutego 2018 r.
Dotyczy: "Przebudowa zabytkowej lwiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data zamieszczenia: 19 lutego 2018
Dotyczy: "Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych"

Do pobrania:3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012