×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

INFORMACJA Z OTWARCIA - Dostawy
Data zamieszczenia: 22 marca 2018
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego

Do pobrania:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 22 marca 2018 r.
Dotyczy: "Dostawa samochodu osobowo – dostawczego."

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA - Usługi
Data zamieszczenia: 19 marca 2018
Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji małpiarni na terenie Starego ZOO

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Data zamieszczenia: 16 marca 2018 r.
Dotyczy: Dostawa samochodu osobowo dostawczego

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Data zamieszczenia: 14 marca 2018 r.
Dotyczy: Dostawa samochodu dostawczego

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA - Usługi
Data zamieszczenia: 9 marca 2018
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Azylu dla ocalonych lwów" 

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Data zamieszczenia: 9 marca 2018 r.
Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji małpiarni na terenie Starego ZOO

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA - Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 5 marca 2018
Dotyczy: "Przebudowa zabytkowej lwiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 2 marca 2018
Dotyczy: "Wykonanie inwentaryzacji i przygotowanie dokumentacji projektowej modernizacji kanalizacji na terenie Starego Zoo w Poznaniu"

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Data zamieszczenia: 1 marca 2018 r.
Dotyczy: Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa Azylu dla ocalonych lwów"

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012