×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

Zmiana ogłoszenia o dialogu technicznym
Dotyczy: Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie monitoringu
Data zamieszczenia: 14.02.2017

Do pobrania:
- zmiana ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Poznań: Wywóz nieczystości stałych i płynnych, obornika oraz opróżnianie koszy na śmieci z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Data zamieszczenia: 2017-02-13

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu, zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: Przetargu na "Projekt adaptacji lwiarni"
Data zamieszczenia: 10.02.2017r.

Do pobrania:
- informacja z otwarcia
- zawiadomienie o unieważnieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Dotyczy: Przebudowa wolier w ciągu ssaków drapieżnych znajdujących się na terenie Nowego ZOO w Poznaniu - etap II
Data zamieszczenia: 09.02.0217

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
Dotyczy: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

Do pobrania:
informacja z otwarcia ofert_wywóz nieczystosci.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
08-02-2017
Poznań: Przebudowa tradycyjnego ogrodzenia na wybieg fosowy dla zwierząt kopytnych
(SIK) na terenie Nowego ZOO - II etap


Ogłoszenie nr 22200 - 2017 z dnia 2017-02-08 r.

Termin składania ofert: do dnia 24 lutego 2017 r. godz. 10:00.

Do pobrania:
BZP_ogłoszenie o zamówieniu.pdf
BZP_ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
SIWZ+zalaczniki.rar

ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
07-02-2017
Poznań: Projekt adaptacji lwiarni.

W załączeniu odpowiedź na zadane pytania, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert.

Oferty należy składać do dnia 10.02.2017 r. do godz. 11.00

Do pobrania:
odpowiedzi na pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert_2017.02.07_lwiarnia.docx
bzp_projekt adaptacji lwiarni_zmiana terminu.pdf

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
06-02-2017
Dotyczy: Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie monitoringu

W załączeniu ogłoszenie o dialogu technicznym, wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego oraz Regulamin dialogu technicznego.

Przeprowadzenie:
a)    wizji lokalnej przewidywane jest w okresie 07.02.-13.02.2017 r.
b)    dialogu technicznego przewidywane jest w okresie 14.02.-17.02.2017 r.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do dialogu technicznego: 13.02.2017 r., godz. 14:45.

Do pobrania:
ogloszenie o dialogu technicznym_monitoring.docx
wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego_monitoring.docx
regulamin dialogu technicznego_monitoring.docx

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
06-02-2017
Poznań: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

W załączeniu unieważnienie postępowania.

Do pobrania:
unieważnienie_wywóz nieczystości.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
01-02-2017
Poznań: Projekt adaptacji lwiarni.

Ogłoszenie nr 18350 - 2017 z dnia 2017-02-01 r.
Data ogłoszenia:
01.02.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 09.02.2017 r. do godz. 11.00

Kontakt:
sprawy formalne        m.lulka@wgpr.pl
sprawy techniczne     a.przybylczak@zoo.poznan.pl

Do pobrania:
bzp_projekt adaptacji lwiarni.pdf
SIWZ+zalaczniki_projekt adaptacji lwiarni.rar


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012