×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Poznań: Dostawa zwierząt karmowych.
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zadania nr 1-8 i 10 oraz unieważnieniu postępowania dla zadania nr 9.
Data ogłoszenia: 29.12.2016 r.

Do pobrania:
wybór_tablica informacyjna_dostawa zwierząt karmowych.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
29-12-2016
Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych.

W załączeniu wybór najkorzystniejszej oferty.

Do pobrania:
wybór_do wszystkich wykonawców.docx

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
27-12-2016
Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych.

Odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Do pobrania:
odpowiedzi na pytania_2016.12.27_ochrona.pdf

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - usługi
23-12-2016
Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych.

Dodanie załącznika nr 1 do wzoru umowy - Regulamin i zakres obowiązków służby ochrony w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu.

Do pobrania:
zał. nr 1 do wzoru umowy_regulamin ochrona zoo.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
22-12-2016
Usługi z zakresu ochrony osób i mienia, nadzoru nad zwierzętami oraz konwojowania wartości pieniężnych


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie art. 138o ust. 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, dotyczących zamówień na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Pzp.


Do pobrania:
SIWZ+załączniki_ochrona_I półrocze 2017.rar

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
21-12-2016
Poznań: kompleksowe usługi utrzymania czystości w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu
Ogłoszenie nr 371956 - 2016
Data ogłoszenia: 21.12.2016 r.

Do pobrania:
ogłoszenie BZP_sprzątanie_2016.pdf
SIWZ+załączniki_sprzątanie.rar

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - dostawy
20-12-2016
Poznań: Dostawa paliw

Do pobrania:
zmiana terminu otwarcia ofert.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
15-12-2016
Dotyczy: Dostawa warzyw i owoców
Data publikacji: 15.12.2016 r.

Do pobrania:
informacja z otwarcia ofert-warzywa i owoce.pdf

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
14-12-2016
Poznań: Dostawa granulatów i karmy dla zwierząt
Ogłoszenie nr 367135 - 2016
Data ogłoszenia: 14.12.2016 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie BZP.pdf
SIWZ+załączniki_granulat_2016.rar

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
13-12-2016
Poznań: Dostawa paliwa
Ogłoszenie nr 366145 - 2016
Data ogłoszenia: 13.12.2016 r.

Do pobrania:
Ogłoszenie w BZP.pdf
SIWZ+załączniki_paliwo_2016.rar


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012