×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Data zamieszczenia: 23 listopad 2017
Dotyczy: "Dostawa mięsa"

Do pobrania:
- ogłoszenie,
- SIWZ i załączniki.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Data zamieszczenia: 23 listopad 2017
Dotyczy: "Dostawa siana i słomy"

Do pobrania:
- ogłoszenie,
- SIWZ i załączniki.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 20 listopada 2017
Dotyczy: "Budowa zewnętrznej bramy dla słonia"

Do pobrania:

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Data zamieszczenia: 17 listopad 2017
Dotyczy: "Wykonanie i montaż kas - partia wejściowa Nowe Zoo"

Zmienia się termin składania ofert na dzień 27 listopada 2017 roku, do godziny 9:00

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.11.2017,
SIWZ z dnia 17.11.2017.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 13 listopad 2017
Dotyczy: "Wykonanie i montaż kas - partia wejściowa Nowe Zoo"

Do pobrania:
- odpowiedzi na pytania,
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,
- siwz z 13.11.2017.

INFORMACJA Z OTWARCIA – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 7 listopada 2017
Dotyczy: "Budowa zewnętrznej bramy dla słonia"

Do pobrania:
- informacja

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Data zamieszczenia: 6 listopada 2017
Dotyczy: Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Nowego i Starego Zoo w Poznaniu

Zmienia się termin składania ofert na dzień 28 listopada 2017 roku, do godziny 9:00

Do pobrania:
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (06.11.2017)
- SIWZ (06.11.2017)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 3 listopad 2017
Dotyczy: Budowa ekspozycji ciągu wolier kuraków

Do pobrania:
- zawiadomienie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 2 listopad 2017
Dotyczy: "Wykonanie i montaż kas - partia wejściowa Nowe Zoo"

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 23 październik 2017
Dotyczy: "Budowa zewnętrznej bramy dla słonia"

Do pobrania:
- ogłoszenie
- SIWZ i załączniki
- dokumentacja techniczna


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012