×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
01-02-2017
Poznań: kompleksowe usługi utrzymania czystości w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu

W załączeniu wybór najkorzystniejszej oferty.

Do pobrania:
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofert_sprzątanie.docx

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
25-01-2017
OGŁOSZENIE DT. PRZETARGU W TRYBIE ART. 70(1) KC

Dotyczy: dostawa ryb słodkowodnych i morskich

W załączeniu wybór najkorzystniejszej oferty.

Do pobrania:
Zawiadomienie o wyborze oferty-ryby.docx

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
25-01-2017
Dotyczy: kompleksowe usługi utrzymania czystości w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu
Data publikacji: 25.01.2017 r.

Do pobrania:
informacja z otwarcia ofert-kompleksowe usługi utrzymania porządku.docx

KONKURS OFERT
Dotyczy: Najem obiektu pod działalność gastronomiczną na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Data zamieszczenia: 24 stycznia 2017 roku
Termin składania ofert: 10 lutego 2017 roku, do godziny 10.0

Do pobrania:
- ogłoszenie
- plan sytuacyjny
- umowa najmu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
19-01-2017
Poznań: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Ogłoszenie nr 11278 - 2016
Data ogłoszenia: 19.01.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 27.01.2017 roku, do godz. 10.00

Kontakt: m.lulka@wgpr.pl

Do pobrania:
SIWZ+zalaczniki.rar
ogłoszenie BZP.pdf

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
18-01-2017
Poznań: dostawa zwierząt karmowych dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu
Data ogłoszenia: 18.01.2017 r.

Ponowny wybór oferty dla zadania nr 1:
oferta nr 2 złożona przez :
Lifter Michał Żyliński ul. Wietrzna 5, 61-680 Poznań
kwota: 61.293,68 zł

Do pobrania:
dostawa zwierząt karmowych_wybor ponowny dt. zadania nr 1.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
16-01-2017
Poznań: kompleksowe usługi utrzymania czystości w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu
Ogłoszenie nr 8911 - 2017
Data ogłoszenia: 16.01.2017 r.

Oferty należy składać do dnia 24.01.2017 r. do godz. 11.00

Kontakt: m.lulka@wgpr.pl

Do pobrania:
sprzątanie_luty-grudzień 2017.rar
ogłoszenie_BZP.pdf


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU - dostawy
16-01-2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ART. 70(1) KC
16-01-2017
Dotyczy: dostawa ryb słodkowodnych i morskich

Zamawiający informuje, że z uwagi na problemy techniczne ponownie publikuje specyfikację postępowania w trybie art. 70(1) Kc na zakup karmy dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu na rok 2017 - dostawa ryb słodkowodnych i morskich.
Równocześnie termin składania ofert ulega zmianie: z dotychczasowej daty do dnia 19 stycznia 2017 r. (czwartek) g. 12.00 na do dnia 24 stycznia 2017 r. (wtorek) g. 12.00
Kontakt: m.lulka@wgpr.pl

Do pobrania:
Ogłoszenie o przetargu - dostawa ryb_2017.docx

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
10-01-2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU W TRYBIE ART. 70(1) KC
10-01-2017
Dotyczy: dostawa ryb

Zamawiający informuje o postępowaniu w trybie art. 70(1) Kc na zakup karmy dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu na rok 2017 - dostawa ryb słodkowodnych i ryb morskich
Termin składania ofert: do 19 stycznia 2016 r. (czwartek) g. 12.00
Kontakt: m.lulka@wgpr.pl

Do pobrania:
dostawa ryb_specyfikacja.doc

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
30-12-2016
Poznań: kompleksowe usługi utrzymania czystości w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania.
Data ogłoszenia: 30.12.2016 r.

Do pobrania:
unieważnienie_tablica informacyjna.docx


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012