×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
31-10-2012
Poznań: Wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w 2013r.
Numer ogłoszenia: 427366 - 2012
Data zamieszczenia: 31.10.2012

Do pobrania

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
06-06-2012
Poznań: Dostawa owoców: truskawek, czereśni i śliwek.
Numer ogłoszenia: 192688 - 2012;
Data zamieszczenia: 06.06.2012

Do pobrania:
- ogłoszenie (pdf)
- SIWZ + załączniki (rar)

INFORMACJA - zmiana treści SIWZ
12-06-2012
Dotyczy: postępowania nr SZ/341- 6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: dostawa owoców: truskawek, czereśni i śliwek.

Do pobrania:
- informacja (pdf)
- SIWZ (pdf)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
19-06-2012
Poznań: Modernizacja woliery dla Rysia w ciągu ssaków drapieżnych na terenie Nowego Zoo w Poznaniu- etap III, Modernizacja toalety publicznej na terenie Nowego Zoo
Numer ogłoszenia: 133661 - 2012;
Data zamieszczenia: 19.06.2012

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
25-06-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę owoców: truskawek, czereśni i śliwek.

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
11-07-2012
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: Modernizacja woliery dla Rysia w ciągu ssaków drapieżnych na terenie Nowego Zoo w Poznaniu- etap III, modernizacja toalety publicznej na terenie Nowego Zoo w Poznaniu.

Do pobrania


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012