×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 22 sierpnia 2018
Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia na terenie Nowego ZOO”

Do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty Budowlane
Data zamieszczenia: 20 sierpnia 2018 r.
Dotyczy: "Modernizacja małpiarni na terenie Starego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 17 sierpnia 2018
Dotyczy: "Modernizacja zapleczy hodowlanych na terenie Nowego ZOO w Poznaniu"

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA - Dostawy
Data zamieszczenia: 17 sierpnia 2018 r.
Dotyczy: Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

Do pobrania:

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA SIWZ I TERMINU SKŁADANIA OFERT
Data zamieszczenia: 14 sierpnia 2018 r.
Dotyczy: Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

Do pobrania:

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Data zamieszczenia: 13 sierpnia 2018 r.
Dotyczy: "Dostawa siana i słomy"

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA - Dostawy
Data zamieszczenia: 13 sierpnia 2018 r.
Dotyczy: "Dostawa siana i słomy"

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Roboty budowlane
Data zamieszczenia: 13 sierpnia 2018
Dotyczy: Modernizacja pawilonu zwierząt nocnych na terenie Nowego ZOO w Poznaniu

Do pobrania:

INFORMACJA Z OTWARCIA – Usługi
Data: 8 sierpnia 2018
Dotyczy: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia na terenie Nowego ZOO”

Do pobrania: 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
Data zamieszczenia: 8 sierpnia 2018 r.
Dotyczy: Rozbudowa systemu monitoringu na terenie Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu

Do pobrania:


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012