×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Praktyki


Praktyki
Praktyki w ZOO w Poznaniu
Ogród zoologiczny w Poznaniu organizuje praktyki dla studentów w ustalonym wspólnie z zainteresowanymi terminie. Mogą przebiegać na wybranym jednym dziale hodowli lub kilku działach. Mamy następujące działy: w Nowym ZOO - ssaki kopytne, ssaki drapieżne, naczelne i drobne ssaki, ptaki, bezkręgowce; w Starym ZOO- ryby, gady i płazy. Można zapoznać się także z pracą lekarza weterynarii. W celu ustalenia terminu należy złożyć podanie do dyrekcji ZOO w Poznaniu, ul. Browarna 25, 61-063 Poznań lub skontaktować się osobiście z opiekunem praktyk: Ada Traczyk, praktyki@zoo.poznan.pl  lub pod numerem telefonu 513 036 022 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00). Zakwaterowanie we własnym zakresie. 

 WOLONTARIAT


Wolontariat indywidualny
Przyjmujemy pełnoletnich wolontariuszy, którzy są zdrowi i nie mają nałogów. Kandydat na wolontariusza powinien mieć ubezpieczenie zdrowotne. Do podpisania umowy potrzebny jest nr dowodu osobistego lub legitymacji. Po przeszkoleniu BHP można wybrać dział zwierząt, na którym chce się pracować. W Nowym ZOO są następujące działy: ptaki, ssaki drapieżne, ssaki kopytne, ssaki naczelne i drobne ssaki, insektarium oraz dział dydaktyczny. W Starym ZOO jest dział akwarium i terrarium oraz działy: ssaki kopytne, małpy i drobne ssaki. Czas pracy zależy od wolontariusza. Dział Hodowlany pracuje od 6.45 do 14.45.
Konieczna jest osobista rozmowa po uprzednim umówieniu się przez telefon lub e-mailem.
Wolontariuszy przyjmuje - Nowe Zoo - Mateusz Zarębski tel. 61 877 35 33 ; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, e-mail: wolontariat@zoo.poznan.pl
- Stare Zoo - Anna Niewiada, e-mail: a.niewiada@zoo.poznan.pl
Zapraszamy!
  


  
 Szkolna Liga Wolontariacka
  

Szkolna Liga Wolontariacka jest inicjatywą skierowaną do klas i kół przyrodniczych w szkołach podstawowych (klasy 5-7), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zachęca ona społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych Zoo.

Akcja ma kreować postawy altruistyczne wśród uczniów. Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym jak i pomagającym.

Liga działać będzie od października 2017 do marca 2018 i obejmie sześć zadań. Będą one realizowane na terenie Starego i Nowego Zoo, a także w klasach, szkołach i domach uczniów. Podjęte działania służyć będą zwierzętom i poznańskiemu Zoo.

W ramach podziękowania ze strony poznańskiego Zoo za udział w inicjatywie i włożony trud, wszystkie grupy otrzymają upominki. W sposób szczególny ogród zoologiczny podziękuje najbardziej zaangażowanym grupom. Dlatego wszystkie zadania w Lidze Wolontariackiej będą punktowane, a aktualny ranking publikowany będzie na stronie internetowej Zoo.

Aby dołączyć od ligi należy wypełnić formularz rejestracyjny i przesłać jego skan na adres ddnowezoo@zoo.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 61 87 20 773

Zapisy na Szkolną Ligę Wolontariacką 2018/19 rozpoczną się we wrześniu.

Dziękujemy wszystkim grupom za udział w Szkolnej Lidze Wolontariackiej 2017/18.
Dla wszystkich naszych pomocników przygotowaliśmy ciekawe upominki.  

3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012