×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


PUBLIKACJE

3
11-01-2011
Rosin M. Z, TakacsaV, Baldi A, Banaszak - Cibicka W, Dajdok Z, Dolata T. P, Kwieciński Z, Łangowska A,
Moroń D, Skórka P, Tobółka M, Tryjanowski P, Wuczyński A. 2011. Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczeniew ochronie przyrody krajobrazu rolniczego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (1): 3–20.

Koncepcja świadczeń ekosystemowych i jej znaczenie
w ochronie przyrody krajobrazu rolniczego

4
20-01-2011
Rosin M. Z, Kwieciński Z. 2011. Digestibility of prey by the White Stork (Ciconia ciconia) under experimental conditions. Ornis Fennica 88: 40-50.

Digestibility of prey by the White Stork (Ciconia ciconia) under experimental conditions.

5
25-07-2010
Jackowiak H, Skieresz-Szewczyk K, Kwieciński Z, Trzcielińska-Lorych J, Godynicki S. 2010. Functional Morphology of the Tongue in the Nutcracker (Nucifraga caryocatactes). ZOOLOGICAL SCIENCE 27: 589–594.

Functional Morphology of the Tongue in the Nutcracker (Nucifraga caryocatactes)

6
18-06-2009
Kwieciński Z, Krawczyk A, Ćwiertnia P. 2009. Wpływ temperatury otoczenia na wybrane elementy
behawioru inkubacyjnego orła przedniego Aquila chrysaetos w warunkach wolierowych. Notatki Ornitologiczne 50: 1–8

Wpływ temperatury otoczenia na wybrane elementy behawioru inkubacyjnego orła przedniego Aquila chrysaetos w warunkach wolierowych

7
09-08-2012
Cieślak M, Kwieciński Z. 2009. Moult and breeding of captive Northern Hawk Owls Surnia ulula. In: Johnson D.H., Van Nieuwenhuyse D. & Duncan J.R. (eds) Proc. Fourth World Owl Conf. Oct–Nov 2007, Groningen, The Netherlands. Ardea 97(4): 571–579.

Moult and breeding of captive Northern Hawk Owls Surnia ulula.

8
09-08-2012
Cieślak M. Kwieciński Z. 2009. Mocne i słabe strony badania pierzenia sów Strigiformes w niewoli.W Wiącek J., Polak M., Kucharczyk M., Grzywaczewski G., Jerzak L. (red.) Ptaki – Środowisko – Zagrożenia – Ochrona. Wybrane aspekty ekologii ptaków. LTO, Lublin.

Mocne i słabe strony badania pierzenia sów
Strigiformes w niewoli

9
09-08-2012
Kwieciński Z, Tryjanowski P. 2009. Differences Between Sexes in Digestive Efficiency of the White Stork
Ciconia ciconia under Experimental Conditions. Folia biologica (Kraków), vol. 57: 3-4.

Differences Between Sexes in Digestive Efficiency of the White Stork
Ciconia ciconia under Experimental Conditions

10
09-08-2012
Developing the research potential of zoos and aquaria The EAZA Research Strategy

The EAZA Research Strategy

.
10-08-2012

Ćwiertnia P., Kwieciński Z., Tryjanowski P. & Sparks T.H. 2006. Why are White Storks Ciconia ciconia delivered to captivity? A case study based on the experience of Polish zoos. In  Tryjanowski, P., Sparks, T.H. & Jerzak, L. (eds.). White Stork study in Poland: biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. Pp: 185-193.

Why are White Storks Ciconia ciconia delivered to captivity? A case study based on the experience of Polish zoos.

.
12-08-2012
Jackowiak H., Godynicki Sz., Trzęsowska E., Botko P. 2006. The morphology of the tongue in the feathertail glider (Acrobates pygmeus, Marsupialia). Animals, zoos & conservation. Zoo Poznań

The morphology of the tongue in the feathertail glider (Acrobates pygmeus, Marsupialia)


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012