×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


PUBLIKACJE

.
12-08-2012

Andrzejewska I., Tryjanowski P., Zduniak P., Dolata P., Ptaszyk J., Ćwiertnia P. 2004

Toxoplasma gondii antibodies in the white stork Ciconia ciconia, Berl. Münch. Tierärztl. Wschr. 117, 274-275

Toxoplasma gondii antibodies in the white stork Ciconia ciconia,

.
12-08-2012
Ssaki ogrodów zoologicznych w świetle współczesnych badań. 2004. Zoo Poznań

Ssaki ogrodów zoologicznych w świetle współczesnych badań.

.
12-08-2012

Ćwiertnia P. i  Bereszyński A. 2003. Polygamic system of the Great white pelican (pelecanus onocrotalus, l.) in the Poznań Zoological Garden (Animal Science,  vol 5, 37-44,2003

Polygamic system of the Great white pelican (pelecanus onocrotalus, l.) in the Poznań Zoological Garden

.
12-08-2012
Cwiertnia P. & Kwieciński Z. 2001. Pelikany w Polsce. Biuletyn TOP Salamandra.

Pelikany w Polsce

.
12-08-2012

Ćwiertnia P. i Bereszyński A (2000). Nesting behaviour of Dalmatian pelican (Pelecanus crispus Bruch 1832), Animal Science  vol. 2,59-69  Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu

Nesting behaviour of Dalmatian pelican (Pelecanus crispus Bruch 1832)

.
12-08-2012

Ćwiertnia P. (1999). Multi-generation breeding of Stone Curlew Burhinus o. oedicnemus at Poznań Zoo. Avicultural Magazine, 105 (1): 6-11.

Multi-generation breeding of Stone Curlew Burhinus o. oedicnemus at Poznań Zoo

.
13-08-2012
ZOO & RESEARCH. EAZA 2009. Zoo Poznań

ZOO & RESEARCH.

.
13-08-2012
Research Committee Newsletter 11th Issue, September 2008. Zoo Poznań: pp 50-99

Research Committee Newsletter

.
13-08-2012
Pabijan G. 2006. Warany z Komodo. Akwarium 81

Warany z Komodo

.
13-08-2012

Ratajszczak R. 2006. Status and conservation of the Bawean deer (Axis Kuhlii) in the wild and in captivity, 237-238 In: B. Hiddinga (ed.). Proceedings of the EAZAConference 2005, Bristol. Eaza Executive Office, Amsterdam, 316-317

Status and conservation of the Bawean deer (Axis Kuhlii) in the wild and in captivity


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012