×

InformacjeNowe ZOOStare ZOO


Wydarzenia

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU ,,IDEALNY WYBIEG DLA ZWIERZĘCIA"
15-04-2015
Ilość prac zgłoszonych do konkursu oraz niesamowita wyobraźnia, precyzja i wiedza na temat potrzeb zwierząt w hodowli, przeszły nasze najśmielsze oczekiwania!!!
Bardzo serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim dzieciom, które wzięły udział w naszej zabawie.
Wybór był bardzo trudny, dlatego zdecydowaliśmy o przyznaniu nagród dodatkowych i wyróżnień.
Dziękujemy!

I miejsce Zosia Idziak oraz Daniel KawałkoNagrody dodatkowe:
Lidia Jercha
Julia Anna Kowalska
Marcelina Aleksandrowicz
Alicja Przybyłek
Zuzanna Bielejewska
Tosia Nieborak

Wyróżnienia:
Olga Tomaszewska
Jagna Gaczyńska
Milena Gazda
Marysia Madej
Dawid Jaz
Wiktoria Gruchot
Anna Bubacz

RANDKA Z SOWĄ
12-04-2015

LISTA NA NOC MARZEŃ JUŻ ZAMKNIĘTA
12-03-2015


Tegoroczna Noc Marzeń odbędzie się 12 czerwca o godzinie 18.00. Lista osób, które wezmą udział w imprezie jest już zapełniona. W tym roku nie przyjmujemy już zgłoszeń.

1 % DLA SCHRONISKA
10-03-2015
Wypełniając PIT nie zapominajcie o psach i kotach, które czekają na opiekunów...


SEANS KINOWY W SŁONIARNI
10-02-2015
W czasie ferii - od 16 do 28 lutego, w dni powszednie i soboty, zapraszamy dzieci i dorosłych do KINA W SŁONIARNI! W Sali Konferencyjnej zobaczyć będzie można film pokazujący życie naszego Ogrodu ,,od kuchni". Kto jest ciekawy jak wygląda zaplecze u słoni, czy mrówkojad zmieści się do wanny happy, ile tapir wytrzyma pod wodą i z czego cieszy się młoda sitatunga  proszony jest o dokonanie rezerwacji: ddnowezoo@zoo.poznan.pl.
Opłata jedynie - 8 zł za bilet do Zoo - seans w kinie GRATIS!
Zapraszamy serdecznie!!!


ZAPROSZENIE DO OGRODU BOTANICZNEGO
12-02-2015

KONKURS DLA DZIECI
27-01-2015


Regulamin konkursu plastycznego ,,Najlepszy wybieg dla zwierzęcia w Zoo”

 § 1

Konkurs ,,Najlepszy wybieg dla zwierzęcia w Zoo”  organizowany jest przez Ogród Zoologiczny, ul. Browarna 25, 61-063 Poznań, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 209-00-01-440.

 Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą: Małgorzata Uryzaj, Marta Grześkowiak, Grażyna Krzesińska, Marian Bątkiewicz.

 § 2

Konkurs przeprowadzony zostanie  w terminie od  27.01.2015 do 27.03.2015. Ogłoszenie wyników 15 kwietnia 2015 r.

§ 3

W konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, dzieci w wieku 8 – 12 lat, zamieszkujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem konkursu nie może być dziecko pracownika Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.

§ 4

Przebieg konkursu

1.    W dniu 27.01.2015 na stronie internetowej: www.zoo.poznan.pl oraz na portalu społecznościowym: Zoo Poznan Official Site zostanie ogłoszony konkurs.

2.    Aby wziąć udział w konkursie, należy w dniach 27.01.2015 do 27.03.2015 nadesłać pracę plastyczną przedstawiającą wybieg dla dowolnego zwierzęcia.

3.    Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27.03.2015 roku. Liczy się data nadania stempla pocztowego.

4.    Prace nadesłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

5.    Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 1 wykonaną przez siebie pracę. Praca może być wykonana w dowolnej technice.

6.    Prawidłowe zgłoszenie powinno zostać przesłane pocztą tradycyjną. W liście przesłać należy również tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy oraz zgodę opiekuna prawnego na udział w konkursie jak również zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby prowadzenia konkursu.

7.    Prace przesłać należy na adres: Ogród Zoologiczny, Dział Dydaktyczny Nowego Zoo, ulica Browarna 25, 61 – 063 Poznań.

8.    Komisja konkursowa wybierze jedną zwycięską pracę.

9.    Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie jury, drogą telefoniczną lub e-mailową oraz na stronie internetowej: www.zoo.poznan.pl  oraz na portalu społecznościowym Zoo Poznan Official Site.

10.     Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań Organizatorów.

§ 5

Nagrody w konkursie:

1.    Organizator przewiduje 1 nagrodę główną. Nagroda nie podlega zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

2.    Nagrodę główną stanowi roczne zaproszenie dla zwycięzcy wraz z trzema osobami towarzyszącymi do poznańskiego Zoo oraz publikacja nagrodzonej pracy  na stronie internetowej www.zoo.poznan.pl  oraz na portalu społecznościowym Zoo Poznan Official Site.

§ 6

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorom w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu / Promocji, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych usług Organizatora, a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.

 § 7.

1.   Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Konkursu, który jest do wglądu na stronie www Organizatora.

2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3.   Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji zapisów niniejszego regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatorów będą wiążące i ostateczne.

4.   Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§ 8

Organizator zastrzegają sobie prawo (jeśli okoliczności tego będą wymagać) do zmian zasad konkursu.


PRACA W NOWYM ZOO
26-01-2015

 OFERTA PRACY

 Ogród Zoologiczny w Poznaniu poszukuje pracownika na stanowisko pielęgniarza zwierząt kopytnych

 Oferujemy pracę dla pielęgniarza dużych zwierząt kopytnych

Wymagania:

 • Minimum wykształcenie średnie (preferowane wykształcenie w kierunku hodowlanym - technik hodowli zwierząt, zootechnik, biolog, technik weterynarii)
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dużymi zwierzętami oraz znajomość metod treningu zwierząt
 • umiejętność pracy w warunkach polowych oraz w trudnych warunkach środowiskowych
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarza zwierząt (praca na wysokościach, przenoszenie ciężkich przedmiotów, sprawność fizyczna, dobry wzrok)
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • mile widziane prawo jazdy kategorii B,

 Dodatkowe wymagania:

 • chęć i umiejętność ustawicznego samokształcenia się, duża inicjatywa i elastyczność,
 • odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres
 • entuzjastyczne nastawienie do pracy w ogrodzie zoologicznym,

 Zadania:

 • codzienna opieka nad zwierzętami (sprzątanie, karmienie, obserwacja)
 • zapewnienie zwierzętom zróżnicowanego wzbogacania środowiskowego
 • dbanie o estetykę pomieszczeń dla zwierząt i wybiegów
 • dyżury /wg harmonogramu/ w niedziele, święta i pozostałe dni wolne od pracy oraz w godzinach popołudniowych

 

Oferty  (CV i list motywacyjny) prosimy przesyłać na adres: sekretariat@zoo.poznan.pl


Bądź kreatywny!
15-12-2014


W sobotę 13 grudnia odbyły się premierowe Warsztaty dla Kreatywnych – Ptasia stołówka organizowane przez Ogród Zoologiczny oraz Wydawnictwo Piękno i Pasje. 

Na początku wszyscy wysłuchali krótkiej prelekcji dotyczącej rozsądnego dokarmiania ptaków. Następnie podczas warsztatów prowadzonych przez Michelle (http://michelle.schowek.net ) stworzyliśmy piękne i funkcjonalne mini karmniki dla ptaków. Podczas spotkania można było przekonać się, że nie trzeba być wyjątkowo uzdolnionym plastycznie, aby spełniać się twórczo w przyjaznej atmosferze, odnaleźć swoją pasję i otaczać się pięknymi przedmiotami wykonanymi własnoręcznie.

Na koniec wszyscy wzięli udział w konkursie, podczas którego należało odgadnąć odgłosy ptaków. Nagrody ufundowało wydawnictwo http://www.pieknoipasje.pl/

Wszystkim, którzy wzięli udział w warsztatach bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne, podczas których budować będziemy domki dla ptaków.

Film - relację obejrzeć można tutaj: http://youtu.be/OdpQGJf8kG4 
WARSZTATY KOBIETY KREATYWNEJ - PTASIA STOŁÓWKA
18-11-2014
13 grudnia o godzinie 11 rozpoczynamy nowy cykl spotkań w Nowym Zoo - warsztaty dla kobiet kreatywnych.

Kilka słów o warsztatach: to zaproszenie dla kobiet z pasją, które tworzą i chcą się podzielić  tym z innymi, oraz paniami, które dopiero zaczynają przygodę z tworzeniem. Podczas spotkania będzie można przekonać się, że nie trzeba być wyjątkowo uzdolnionym plastycznie aby spełniać się twórczo w przyjaznej atmosferze, odnaleźć swoją pasję i otaczać się pięknymi przedmiotami wykonanymi własnoręcznie. Fachowa opieka i prowadzenie warsztatów w połączeniu ze wspaniałą atmosferą wspierającą proces twórczy, w niezwykły sposób pozwolą oderwać się od codziennych problemów, stresów i zawrotnego tempa życia. Będzie to na pewno zachęta do kreatywnego i twórczego spędzania czasu, dającego mnóstwo satysfakcji zarówno z samego procesu tworzenia, odkrywania swoich talentów i zdolności, jak i własnoręcznie wykonanego dzieła.

DATA: 13 GRUDNIA
GODZINA: 11.00
MIEJSCE
: Sala Konferencyjna Słoniarni.
CAŁKOWITY KOSZT: Bilet wstępu do Zoo czyli 8 złotych
ORGANIZATOR: PIĘKNO I PASJE http://www.pieknoipasje.pl/  oraz Dział dydaktyczny Nowego ZOO.

Podczas grudniowych warsztatów wykonamy przydatne zimą rzeczy, dzięki którym dokarmimy ptaki na naszych balkonach i w przydomowych ogródkach. Wszystko będzie można zabrać ze sobą do domu i cieszyć się własnoręcznie wykonanymi, stylowymi ptasimi stołówkami.
Przed rozpoczęciem warsztatów będzie można wysłuchać krótkiej prelekcji dotyczącej rozsądnego dokarmiania ptaków.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

UWAGA!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA - KONIECZNE JEST ZAPISANIE SIĘ NA LIŚCIE CHĘTNYCH.
BARDZO PROSIMY O KONTAKT MAILOWY
:

ddnowezoo@zoo.poznan.pl


   EAZA kampania 2013/2015
08-10-2014

EAZA kampania 2013/2015

Dwa bieguny, jeden świat.

 Dwa bieguny, jeden świat (ang. "Pole to pole") to najnowsza kampania EAZY czyli Europejskiego Stowarzyszenia Ogrodów Zoologicznych i Akwariów. Kampania dotyczy obszarów podbiegunowych, zwierząt, które tam żyją i zagrożeń środowiska, z jakimi muszą się zmagać. Gatunkami flagowymi są: niedźwiedź polarny (na półkuli północnej) i pingwin królewski (na półkuli południowej). Zainspirowani ich obecnością w kampanii, mamy uświadomić sobie, że to nasze decyzje wpływają na ich życie. Zwierzęta te mają stać się bodźcem i zachętą do wprowadzenia zmian w naszym życiu, które to zmiany będą miały wpływ na zachowanie tych gatunków i siedlisk dla przyszłych pokoleń. Kampania kładzie nacisk na działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w życiu codziennym. Chodzi o zaangażowanie jak największej liczby ludzi, którzy małymi krokami wpłyną na ochronę środowiska.

 Cele kampanii:

 1. Jak największy udział ogrodów zoologicznych, akwariów i innych instytucji oraz organizacji.

Działając wspólnie możemy zredukować tempo globalnego ocieplenia i ochronić środowisko polarne wraz z żyjącymi tam zwierzętami. EAZA zrzesza 340 członków w 41 krajach. Rocznie ogrody zoologiczne EAZY i Akwaria odwiedza 130 mln osób. Zaangażowanie tych instytucji w kampanie wpływa na kształtowanie pozytywnych zachowań społeczeństwa.

2. Kształtowanie pro-ekologicznych zachowań w życiu codziennym.

Inicjatywą towarzyszącą kampanii jest pull the plug czyli wyciągnij wtyczkę z gniazdka i oszczędzaj energię oraz pieniądze. Urządzenia, które nie są aktualnie używane przechodzą w tryb czuwania i nadal zużywają energię, która jest w ten sposób marnowana. Szacuje się, że łącznie pobór mocy przez urządzenia w trybie czuwania odpowiada za 1 % światowej emisji CO2.

Zachęcamy do zarejestrowania się na stronie http://www.poletopolecampaign.org/join-the-campaign/

3. Redukcja emisji CO2.

4. Zebranie podpisów pod petycją wzywającą do redukcji CO2.

Zmiana w polityce gazów cieplarnianych i ograniczenie emisji CO2 do poziomu niższego niż 350 ppm.

Arktyka i niedźwiedź polarny.

Środowisko niedźwiedzia polarnego jest szczególnie dotknięte skutkami zmieniającego się klimatu. Lód morski, który jest potrzebny niedźwiedziom do polowań dramatycznie się kurczy, a konsekwencją tego jest zwiększający się akwen otwartej wody. Niedźwiedzie polarne są świetnymi pływakami, pomimo tego toną w związku ze zwiększającym się dystansem pomiędzy lądem a krami lodowymi! Naukowcy twierdzą, że jeśli sytuacja niedźwiedzi polarnych nie poprawi się to gatunek ten wymrze na swoim obszarze w ciągu najbliższych 50 lat.

Na Arktyce mieszkają również : lis polarny, piesiec (Vulpes lagopus), wilk polarny (Canis lupus arctos), białucha (Delphinapterus leucas), halibut atlantycki (Hippoglossus hippoglossus), foka pospolita (Phoca vitulina), piżmowół (Ovibos moschatus), renifer (Rangifer tarandus), śnieżyca duża (Chen caerulescens), sowa śnieżna (Bubo scandiacus), mors (Odobenus rosmarus), rosomak (Gulo gulo), Orka (Orcinus orca), narwal (Monodon monoceros).

 Antarktyka i pingwin królewski.

W środowisku pingwina królewskiego zachodzą również silne zmiany. W zachodniej części Antarktydy leży Półwysep Antarktyczny, który ociepla się najszybciej na ziemi, a to oddziałuje dramatycznie na gatunki tam żyjące. Pokrywy lodowe odpowiadają za wymianę ciepła, pary wodnej i gazów pomiędzy atmosferą, a oceanami, a zmiany w tym systemie będą miały negatywny wpływ na klimat całej planety. Zakłada się, że jeśli stopi się cały lód Antarktyki, to poziom mórz podniesie się o około 60 metrów.

Malutki kryl antarktyczny (Euphausia superba) żeruje najczęściej na mikroskopijnych algach, które występują na krze morskiej. Algi te znikają wraz z topnieniem lodu. Zachwianie tej równowagi, może skutkować zachwianiem łańcucha troficznego. Całkowite stopienie lodu przyczyni się do śmierć wielu gatunków zwierząt, takich jak: ryby, pingwiny, foki i walenie.

Inne gatunki zwierząr Antarktyki to: pingwin Adeli (Pygoscelis adeliae), pingwin maskowy (Pygoscelis antarcticus), lampart morski (Hydrurga leptonyx), pingwin białobrewy (Pygoscelis papua), pingwin skalny (Eudyptes moseleyi i Eudyptes chrysocome), uchatkowate z rodzaju Arctocephalus.

 Więcej informacji znajdziesz na stronie http://www.poletopolecampaign.org/


Mamy już 140 lat!!!
21-02-2014
Dokładnie 24 lutego 1874 roku oficjalnie powstało ZOO w Poznaniu! Wszystko zaczęło się jeszcze w 1871 roku od... pomysłowego prezentu urodzinowego! Grupa przyjaciół, grywających w kręgle w restauracji nieistniejącego już dworca kolejowego (przy obecnej ul. Zwierzynieckiej), ofiarowała swemu „prezesowi” zwierzęta spotkane na ulicach Poznania: świnię, kozę, barana, kota, królika, wiewiórkę, gęś, kaczkę, kurę, pawia, a nawet tresowanego niedźwiedzia i małpkę. Menażerię umieścili potem w restauracyjnym ogródku „ażeby zwierzęta te eksponowano stale w ogrodzie, nie tylko dla rozrywki, lecz i dla pouczania oglądających je i ażeby ta, na razie skromna kolekcja, stała się zaczątkiem przyszłego zbioru zoologicznego”. Tak oto – od dwunastu zwierząt – zaczęła się historia naszego „Zwierzyńca”!

Poznańskie ZOO jest jednym z najstarszych ogrodów zoologicznych w Polsce.

Obchody 140-lecia ZOO świętować będziemy w maju.


   


PRELEKCJE
11-01-2013


3b Pandy rude
powered by npsoft.pl @ 2012