Mieszkańców Nowego Zoo adoptowali:

Mieszkańców Starego Zoo adoptowali: