Szkolna Liga Wolontariacka – Siódma Edycja

Zapraszamy do udziału w siódmej już edycji projektu skierowanego do klas, kół przyrodniczych i klubów wolontariackich w szkołach podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych.

Chcemy w ten sposób zachęcić społeczność szkolną: uczniów, rodziców i nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych ZOO.
Celem akcji jest kreowaniu wśród uczniów postaw altruistycznych. Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym „braciom mniejszym”, służy tak potrzebującym, jak i pomagającym.

Liga działać będzie od października 2023 do marca 2024 i obejmie sześć comiesięcznych zadań. Będą one realizowane w klasach, szkołach, domach uczniów oraz na terenie Starego i Nowego ZOO w Poznaniu. Podjęte działania służyć będą zwierzętom i poznańskiemu ZOO.
W latach ubiegłych uczniowie m.in. grabili liście na wybiegach zwierząt, wymyślali imiona dla podopiecznych, przygotowywali edukacyjne gazetki szkolne, przeprowadzali ankiety, czy przygotowywali kule ze smalcu dla zimujących ptaków.

W ramach podziękowania ze strony poznańskiego ZOO za udział w inicjatywie i włożony trud, zaangażowani uczestnicy otrzymają symboliczne upominki. W sposób szczególny ogród zoologiczny podziękuje najbardziej aktywnym grupom. Dlatego wszystkie zadania w Lidze Wolontariackiej będą punktowane, a aktualny ranking otrzymywać będą wszyscy uczestnicy.

Pierwszym zadaniem tegorocznej edycji będzie zbiórka orzechów włoskich.
Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji można uzyskać pod adresem  ddnowezoo@zoo.poznan.pl lub numerami telefonu 61 8 720 773, 513 036 011.