Szkolna Liga Wolontariacka

Szósta edycja projektu skierowanego do klas, kół przyrodniczych i klubów wolontariackich w szkołach podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych. Zachęca ona społeczność szkolną – uczniów, rodziców i nauczycieli – do bezinteresownej pomocy na rzecz podopiecznych ZOO.
Akcja ma kreować postawy altruistyczne wśród uczniów. Troska i chęć niesienia bezinteresownej pomocy naszym mniejszym braciom, służy tak potrzebującym, jak i pomagającym.

Liga działać będzie od października 2022 do marca 2023 i obejmie sześć comiesięcznych zadań. Będą one realizowane w klasach, szkołach i domach uczniów (w zależności od sytuacji epidemiologicznej może pojawią się też zadania na terenie Starego i Nowego ZOO). Podjęte działania służyć będą zwierzętom i poznańskiemu ZOO. W latach ubiegłych uczniowie m.in. zbierali orzechy dla niedźwiedzi, grabili liście na wybiegach zwierząt, przygotowywali edukacyjne gazetki szkolne, przeprowadzali ankietę, czy przygotowywali kule ze smalcu dla zimujących ptaków.

W ramach podziękowania ze strony poznańskiego ZOO za udział w inicjatywie i włożony trud, wszystkie grupy otrzymają upominki. W sposób szczególny ogród zoologiczny podziękuje najbardziej zaangażowanym grupom. Dlatego wszystkie zadania w Lidze Wolontariackiej będą punktowane, a aktualny ranking otrzymywać będą wszyscy uczestnicy.
Pierwsze zadanie przedstawimy 30 września.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu 61 8 720 773, 513 036 011 lub adresem  ddnowezoo@zoo.poznan.pl