DYREKCJA

ul. Kaprala Wojtka 3
61-063 Poznań

P. O. DYREKTORA OGRODU ZOOLOGICZNEGO

GRZEGORZ KAROLCZYK
tel.: 61 870 95 02

SEKRETARIAT

czynny od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00
tel.: 61 870 95 02

sekretariat@zoo.poznan.pl

ePUAP: /zoopoznan/SkrytkaESP

STARE ZOO

ul. Zwierzyniecka 19
60-814 Poznań

SEKRETARIAT

czynny od poniedziałku do piątku 8:00 – 15:00
tel.: 61 848 08 47

KIEROWNIK TERENU STARE ZOO

DR ANNA NIEWIADA
a.niewiada@zoo.poznan.pl

ASYSTENCI DZIAŁU HODOWLANEGO NOWE ZOO

DZIAŁ MAŁYCH DRAPIEŻNYCH

MAJA SZYMAŃSKA
m.szymanska@zoo.poznan.pl

DZIAŁ SSAKÓW NACZELNYCH I DROBNYCH

KATARZYNA BYCZYK
k.byczyk@zoo.poznan.pl

DZIAŁ MAŁYCH KOPYTNYCH

MARCIN DANECKI
m.danecki@zoo.poznan.pl

DZIAŁ DUŻYCH DRAPIEŻNYCH

ZOFIA WIECZOREK
z.wieczorek@zoo.poznan.pl

P.O. KOORDYNATORA - PAWILON ZWIERZĄT NOCNYCH
DZIAŁ DUŻYCH KOPYTNYCH

ROBERT DĄBROWSKI
r.dabrowski@zoo.poznan.pl

DZIAŁ PTAKÓW

KAROLINA RATAJCZAK
k.ratajczak@zoo.poznan.pl

DZIAŁ INSEKTARIUM

JACEK PAŁASIEWICZ
j.palasiewicz@zoo.poznan.pl

ASYSTENCI DZIAŁU HODOWLANEGO STARE ZOO

DZIAŁ ZWIERZĄT ZMIENNOCIEPLNYCH

ANNA LUBIATOWSKA
a.lubiatowska@zoo.poznan.pl

DZIAŁ ZWIERZĄT STAŁOCIEPLNYCH

JUSTYNA WOŚ
j.wos@zoo.poznan.pl

KIEROWNIK DZIAŁU EDUKACJI I WOLONTARIATU

REMIGIUSZ KOZIŃSKI
tel.: 663 110 436
r.kozinski@zoo.poznan.pl

DZIAŁ DYDAKTYCZNY NOWE ZOO

ddnowezoo@zoo.poznan.pl
tel.: 61 872 07 73

DZIAŁ DYDAKTYCZNY STARE ZOO

ddstarezoo@zoo.poznan.pl
tel.: 61 873 39 75

KIEROWNIK DZIAŁU INWESTYCYJNO-TECHNICZNEGO

ARTUR PRZYBYLCZAK
a.przybylczak@zoo.poznan.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

MONIKA DANIELAK-ROMAŃCZYK
monika_danielak@um.poznan.pl