Uprzejmie informujemy, że decyzje o terminach i sposobie przeprowadzania praktyk podejmiemy na przełomie kwietnia i maja w zależności od sytuacji pandemicznej.

Aby ubiegać się o praktyki niezbędny jest skan skierowania z uczelni macierzystej z podpisem opiekuna praktyk. Po akceptacji skierowania przez Panią Dyrektor odeślemy Państwu skan skierowania.

Najpóźniej na dwa tygodnie przed podjęciem praktyk prosimy o przysłanie umowy z Państwa uczelni. Informujemy, że Ogród Zoologiczny nie zapewnia ubrania roboczego, indywidualnych środków zabezpieczających, noclegu ani wyżywienia. Uczniów i studentów szkół prywatnych prosimy o przedstawienie kopii ubezpieczenia uwzględniającego wypadki podczas praktyki na terenie Ogrodu Zoologicznego.

mail kontaktowy:
praktyki@zoo.poznan.pl