Praktyki w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu są możliwe w miarę wolnych miejsc dla uczniów techników i studentów. Warunkiem przyjęcia jest ukończenie osiemnastego roku życia.

Prosimy o kontakt mailowy: praktyki@zoo.poznan.pl

Opiekunem praktyk jest kierownik Działu Edukacji – Remigiusz Koziński