Informacja o postępowaniu – roboty budowlane

„Budowa wybiegu dla mrówkojada”

ST/271/4/2021

tryb podstawowy 1

Termin składania ofert:08.07.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:08.07.2021 09:15:00

Termin związania ofert:06.08.2021

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d93690-54c8-3646-5344-d40001e50fbb

Link do strony postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/142