Informacja o postępowaniu – roboty budowlane

„Modernizacja dużej woliery dla ptaków na terenie Starego Zoo”

ST/271/6/2021

tryb podstawowy 1

Termin składania ofert:01.09.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:01.09.2021 09:15:00

Termin związania ofert:30.09.2021

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d96192-9ac9-d811-a521-2f0001e5b46f

Link do strony postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/190