Informacja o postępowaniu – dostawy

„Dostawa siana i słomy”

SZ/271/07/2021

tryb podstawowy 2

Termin składania ofert:24.09.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:24.09.2021 09:15:00

Termin związania ofert:23.10.2021