Informacja o postępowaniu – dostawy

Dostawa warzyw i owoców
SZ/271/13/2021
tryb podstawowy 2

Termin składania ofert:
20.10.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
20.10.2021 09:15:00

Termin związania ofert:
18.11.2021

Link do strony postępowania:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/237