Informacja o postępowaniu – dostawy

Dostawa mięsa
SZ/271/15/2021
tryb podstawowy 2

Termin składania ofert:
10.11.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
10.11.2021 09:30:00

Termin związania ofert:
09.12.2021

Link do strony postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/247