Informacja o postępowaniu – usługi

Wywóz nieczystości płynnych i obornika z terenu Ogrodu Zoologicznego
SAT/271/19/2021
tryb podstawowy 2

Termin składania ofert:
18.11.2021 13:00:00

Termin otwarcia ofert:
18.11.2021 13:15:00

Termin związania ofertą:
17.12.2021

Link do strony postępowania:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/259

MODYFIKACJA SWZ:

Termin składania ofert:
22.11.2021 13:00:00

Termin otwarcia ofert:
22.11.2021 13:15:00

Termin związania ofertą:
21.12.2021

Z przyczyn technicznych dokonano zmiany linku do strony postępowania. Nowy link do strony postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/264