Informacja o postępowaniu – usługi

Usługa utrzymania czystości w pomieszczeniach
SAT/271/18/2021
tryb podstawowy 2

Termin składania ofert:
18.11.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
18.11.2021 09:30:00

Termin związania ofertą:
17.12.2021

Link do strony postępowania:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/258