Informacja o postępowaniu – dostawy

Dostawa mięsa
SZ/271/20/2021
tryb podstawowy 2

Termin składania ofert:
06.12.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:
06.12.2021 09:30:00

Termin związania ofertą:
04.01.2022

Link do strony postępowania:
https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/270