Informacja o postępowaniu – dostawy

Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego na rok 2022 – postępowanie nr 2

SAT/271/23/2021

Tryb Podstawowy

Termin składania ofert:17.12.2021 10:00:00

Termin otwarcia ofert:17.12.2021 10:10:00

Termin związania ofert:15.01.2021

Link do strony postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/278