Informacja o postępowaniu – usługi

„Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych”

SAT/271/26/2021

tryb podstawowy 2

Termin składania ofert:23.12.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:23.12.2021 09:15:00

Termin związania ofert:21.01.2022

 

Termin składania ofert zmieniono 21.12.2021 r.

Termin składania ofert:28.12.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:28.12.2021 09:15:00

Termin związania ofert:26.01.2022

Termin składania ofert zmieniono 27.12.2021 r.

Termin składania ofert:31.12.2021 09:00:00

Termin otwarcia ofert:31.12.2021 09:15:00

Termin związania ofert:29.01.2022

 

Link do strony postępowania:

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/286