Konkurs ofert – dzierżawa gruntu oraz drogi dojazdowej w celu prowadzenia parkingu dla zwiedzających Ogród Zoologiczny

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie ofert zmierzającym do zawarcia umowy dzierżawy gruntu oraz drogi dojazdowej (o łącznej powierzchni 6669,62 m2 położonych przy ul. Krańcowej 81) w celu prowadzenia parkingu dla zwiedzających Ogród Zoologiczny.