Informacja o postępowaniu – dostawy

„Dostawa mini ładowarki”

SAT/271/8/2022

tryb podstawowy 1

Termin składania ofert: 17.03.2022 09:00:00

Termin otwarcia ofert: 17.03.2022 09:15:00

Termin związania ofert: 15.04.2022

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/357