Informacja o postępowaniu – roboty budowlane

„Modernizacja ogrodzenia dla niedźwiedzi na terenie Nowego Zoo”

ST/271/17/2022

tryb podstawowy 1

Termin składania ofert:29.07.2022 09:00:00

Termin otwarcia ofert:29.07.2022 09:15:00

Termin związania ofert:27.08.2022

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/473