Informacja o postępowaniu – roboty budowlane

„Modernizacja stajni kangurów i emu na terenie Nowego Zoo”
ST/271/19/2022
tryb podstawowy 1

Termin składania ofert:02.09.2022 09:00:00

Termin otwarcia ofert:02.09.2022 09:15:00

Termin związania ofert:02.10.2022

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/512