Informacja o postępowaniu – usługi

„Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych”

SAT/271/25/2022

tryb podstawowy 1

Aktualizacja 28.11.2022
29.11.2022 09:00:00
Termin składania ofert
01.12.2022 09:00:00
Aktualny termin składania ofert
29.11.2022 09:15:00
Termin otwarcia ofert
01.12.2022 09:15:00
Aktualny termin otwarcia ofert
28.12.2022
Termin związania ofert
30.12.2022
Aktualny termin związania ofert