Informacja o postępowaniu – dostawy

Dostawa warzyw i owoców

SZ/271/24/2022

tryb podstawowy 2

Termin składania ofert: 29.11.2022 10:00:00

Termin otwarcia ofert: 29.11.2022 10:30:00

Termin związania ofertą: 28.12.2022

https://asystent.postepowania.pl/org/wgpr/org/ogrodzoologicznypoznan/postepowania/604